हैदराबाद मधील लग्नाचे नियोजक

तयार लग्न

₹ 5,00,000 — 20,00,000

लग्नाची योजना

₹ 1,00,000 — 5,00,000

बाहेरील नोंदणी

₹ 5,00,000 — 20,00,000

लग्नाची योजना

₹ 50,000 — 15,00,000

लग्नाचे व्यवस्थापक

₹ 35,000 — 8,50,000

20 अधिक दर्शवा