बॅन्क्वेट हॉल

786 Gardens Function Hall

+91 98484 8 7860

Diamond Hills, SP Nagar, Moula-Ali, Secunderabad, Hyderabad
+91 98484 87860
https://www.facebook.com/786Gardens/
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Sri Lakshmi Sai Gardens Function Hall

₹ 160/व्यक्ती पासून किंमत

Ragi Convention Centre

₹ 225/व्यक्ती पासून किंमत

GMK Garden

₹ 100/व्यक्ती पासून किंमत

786 Gardens Function Hall - हैदराबाद मधील ठिकाण

विशेष वैशिष्ठ्ये

ठिकाणाचे प्रकार बॅन्क्वेट हॉल

साठी सुयोग्य