Event Villa Garden

बॅन्क्वेट हॉल

+91 92465 4 8953

Near Bridge, Nagole Ring Road, Nagole, Hyderabad
+91 92465 48953
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल