Touch Wood Banquet Hall

बॅन्क्वेट हॉल

+91 40 4003 6097

Door No. 6-3-801, Floor No. 3, Elephant House, Ameerpet X Road, Ameerpet, Hyderabad
+91 40 4003 6097
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल