Jashanz Banquet Hall

बॅन्क्वेट हॉल

+91 93910 1 0516

9-4-86/8/1, Old Mumbai Hwy, Kakatiya Nagar, Toli Chowki, Hyderabad
+91 93910 10516
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल