Jashanz Banquet Hall

बॅन्क्वेट हॉल

+91 93910 1 0516

9-4-86/8/1, Old Mumbai Hwy, Kakatiya Nagar, Toli Chowki, Hyderabad
+91 93910 10516
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

Swagath Grand Convention Hall

₹ 650/व्यक्ती पासून किंमत

1000, 2000 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

2000 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

Pragati Resorts

₹ 850/व्यक्ती पासून किंमत

100, 250 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

70, 250, 450, 700 लोकांसाठी 4 बाह्य जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल