बॅन्क्वेट हॉल

Angaara Royale

+91 91007 7 9803

4th Floor & Rooftop, PBN Square, Road Number 36, Jubilee Hills, Hyderabad
+91 91007 79803
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Fort Grand

₹ 1,100/व्यक्ती पासून किंमत

GMK Garden

₹ 100/व्यक्ती पासून किंमत

Blue Tree Restaurant & Banquets

₹ 350/व्यक्ती पासून किंमत

Angaara Royale - हैदराबाद मधील ठिकाण

विशेष वैशिष्ठ्ये

ठिकाणाचे प्रकार बॅन्क्वेट हॉल

साठी सुयोग्य