City Queen Palace

बॅन्क्वेट हॉल

+91 97007 5 0340

Near Asra Hospital, Mughal Pura, Shah Ali Banda, Hyderabad
+91 97007 50340
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल