Aroma's Restaurant & Banquets

रेस्टॉरंट

+91 40 2337 4860

8-2-703, Rd Number 12, Sai Enclave, Bhola Nagar, Banjara Hills, Hyderabad
+91 40 2337 4860
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार रेस्टॉरंट, बॅन्क्वेट हॉल, रेस्टॉरंट कॉम्प्लेक्स