Aroma's Restaurant & Banquets

Restaurant

+91 40 2337 4860

8-2-703, Rd Number 12, Sai Enclave, Bhola Nagar, Banjara Hills, Hyderabad
+91 40 2337 4860
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Swagath Grand Convention Hall

₹ 650/व्यक्ती पासून किंमत

1000, 2000 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

2000 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

Pragati Resorts

₹ 850/व्यक्ती पासून किंमत

100, 250 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

70, 250, 450, 700 लोकांसाठी 4 बाह्य जागा

ठिकाणाचा प्रकार Restaurant, बॅन्क्वेट हॉल, रेस्टॉरंट कॉम्प्लेक्स