Manasa Gardens

बॅन्क्वेट हॉल

+91 99124 7 6389

Garden Street, Sagar Road, Bairamal Guda Rd, Champapet, Hyderabad
+91 99124 76389
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल