Party Town Banquet

बॅन्क्वेट हॉल

+91 80190 1 0777

Opp SR Digi School, Lanco Hills Road, Hyderabad
+91 80190 10777
https://www.facebook.com/partytownbanquet/
partytownmanikonda@gmail.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल