Nafees Garden Function Hall

बॅन्क्वेट हॉल

+91 94945 0 6836

Dastagirnagar, Chandrayangutta, Hyderabad
+91 94945 06836
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल