बॅन्क्वेट हॉल

Sahara Function Hall

+91 80085 0 9216

Shop No. 1-4-885/8/2, Musheerabad, Gandhi Nagar Road, Bakaram, Kavadiguda, Secunderabad, Hyderabad
+91 80085 09216
+91 98857 17367
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
GMK Garden

₹ 100/व्यक्ती पासून किंमत

Ragi Convention Centre

₹ 225/व्यक्ती पासून किंमत

Sahara Function Hall - हैदराबाद मधील ठिकाण

विशेष वैशिष्ठ्ये

ठिकाणाचे प्रकार बॅन्क्वेट हॉल

साठी सुयोग्य