Bahadur Yar Jung Function Hall

बॅन्क्वेट हॉल

+91 76750 2 3470

1-6-734, Street Number 7, Musheerabad, Dayara, Secunderabad, Hyderabad
+91 76750 23470
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Swagath Grand Convention Hall

₹ 650/व्यक्ती पासून किंमत

1000, 2000 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

2000 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा

Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

Pragati Resorts

₹ 850/व्यक्ती पासून किंमत

100, 250 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

70, 250, 450, 700 लोकांसाठी 4 बाह्य जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल