Shalimar Function Hall

बॅन्क्वेट हॉल

+91 90003 7 1007

Old MLA, 3-5-707, King Koti Rd, Quarters, Ramkoti, King Koti, Hyderguda, Hyderabad
+91 90003 71007
+91 77993 69225
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल