Open Sky Banquets

बॅन्क्वेट हॉल

+91 92461 0 0000

231-246,, 231-246, Jubilee Hills, Hyderabad
+91 92461 00000
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल