Imran Function Plaza

बॅन्क्वेट हॉल

+91 87908 1 5081

Fatehdarwaza, Shah Gunj, Hyderabad
+91 87908 15081
+91 81068 66234
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल