Amena Function Hall

बॅन्क्वेट हॉल

+91 40 2452 2344

Shop No#17-1-30/1/C, Milan Riad, Saidabad, Hyderabad
+91 40 2452 2344
+91 97031 94394
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
GMK Garden

₹ 100/व्यक्ती पासून किंमत

MS Convention

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

Amena Function Hall - हैदराबाद मधील ठिकाण

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल