Amena Function Hall

बॅन्क्वेट हॉल

+91 40 2452 2344

Shop No#17-1-30/1/C, Milan Riad, Saidabad, Hyderabad
+91 40 2452 2344
+91 97031 94394
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल