APD Function Hall

बॅन्क्वेट हॉल

+91 95812 0 1313

Srinivasa Nagar Colony, Gandhamguda, Bairagiguda, Hyderabad
+91 95812 01313
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल