Hotel Baseraa Inn

बॅन्क्वेट हॉल

+91 40 2329 8811

Opp Gandhi Medical College, Basheerbagh, Hyderabad
+91 40 2329 8811
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल, हॉटेल मधील बॅन्क्वेट हॉल