कॅफे

Cafe Bahar

+91 40 2323 7605

3-5-815/A, Old MLA Quarters Road, Hyderguda, Hyderabad
+91 40 2323 7605
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Chappidi Adivi Reddy Function Hall

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

Ragi Convention Centre

₹ 225/व्यक्ती पासून किंमत

Sri Lakshmi Sai Gardens Function Hall

₹ 160/व्यक्ती पासून किंमत

Cafe Bahar - हैदराबाद मधील ठिकाण

विशेष वैशिष्ठ्ये

ठिकाणाचे प्रकार कॅफे

साठी सुयोग्य