रेस्टॉरंट

A Bleu Basil

+91 99899 2 3763

4th floor, Lumbini Jewel Mall, Road No.2, Banjara hills, Hyderabad
+91 99899 23763
ableubasil@gmail.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
GMK Garden

₹ 100/व्यक्ती पासून किंमत

Sri Lakshmi Sai Gardens Function Hall

₹ 160/व्यक्ती पासून किंमत

Chappidi Adivi Reddy Function Hall

₹ 300/व्यक्ती पासून किंमत

A Bleu Basil - हैदराबाद मधील ठिकाण

विशेष वैशिष्ठ्ये

ठिकाणाचे प्रकार रेस्टॉरंट

साठी सुयोग्य