Rajha Convention

1 अंतर्गत जागा 10 लोक

बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Sri Lakshmi Sai Gardens Function Hall

₹ 160/व्यक्ती पासून किंमत

Ragi Convention Centre

₹ 225/व्यक्ती पासून किंमत

Bommarillu Restaurant and Function Hall

₹ 330/व्यक्ती पासून किंमत

Rajha Convention - हैदराबाद मधील ठिकाण

साठी सुयोग्य

प्रकार अंतर्गत जागा
आसन क्षमता 10 व्यक्ती