ஹைதராபாத் இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 3,000 – 5,000

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 8,000 – 10,000

மணமகளின் மேனிகியூர்

₹ 800 – 1,000

Aeli Glamcorner

மணப்பெண்களின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 800 முதல்

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 2,500 முதல்

மணமகளின் மேனிகியூர்

₹ 500 முதல்

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 6,000 முதல்

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 10,000 – 25,000

விருந்தினரின் ஒப்பனை

₹ 4,000 முதல்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி