ஹைதராபாத் இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

மணமகளின் ஒப்பனை

₹ 6,000 முதல்

மணமகளின் ஹேர்டூ + ஒப்பனை

₹ 10,000 – 25,000

விருந்தினரின் ஒப்பனை

₹ 4,000 முதல்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி